Cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định (catch-all email) trên G Suite / Google Apps

Catch-all email là tính năng dùng để nhận toàn bộ thư gửi đến domain của bạn khi địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại. Ví dụ: bạn có một domain là dangkyemail.net và email là lienhe@dangkyemail.net nhưng người gửi mail lại đánh nhầm địa chỉ là leinhe@dangkyemail.net thì khi đó email được gửi đó quý khách vẫn có thể nhận được nếu cấu hình Catch-all.

Cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định trên G Suite / Google Apps

Hướng dẫn cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định (phiên bản G Suite / Google Apps miễn phí)

Cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định trên G Suite / Google Apps

  1. Đăng nhập vào Google Admin Console, từ bảng điều khiển, nhấp Ứng dụng (Apps) > G Suite> Gmail > Cài đặt nâng cao (Advanced settings) > Định tuyến (Routing).
  2. Trong Địa chỉ mặc định (Catch-all Address), chọn Chuyển tiếp thư đến.
  3. Nhập tên người dùng cho địa chỉ mặc định. (Tên người dùng phải có một tài khoản hợp lệ trong tên miền. Không bao gồm tên miền, @tên_miền_tổ_chức vì tên miền sẽ được tự động thêm vào địa chỉ.)
  4. Ở phía dưới, nhấp Lưu (Save).

Cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định trên các phiên bản G Suite BasicBusinessEnterpriseEducation và Non-profits

Nếu đang sử dụng phiên bản G Suite, các cài đặt Định tuyến với Định tuyến địa chỉ mặc định không còn được hỗ trợ. Thay vào đó, quản trị viên sử dụng các cài đặt định tuyến cấu hình địa chỉ mặc định và định tuyến.

Nếu đã sử dụng cấu hình định tuyến địa chỉ mặc định và các cài đặt định tuyến, quản trị viên cần phải xóa hoặc chuyển đổi các cấu hình. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Định tuyến cấp tên miền.

LƯU Ý: 

Việc cấu hình catch-all email giúp bạn có thể nhận được các  email (gửi đến @domain.com) bị gửi sai địa chỉ. Chỉ định một địa chỉ nhận chỉ khi thực sự cần thiết cho tổ chức/doanh nghiệp. Tuy nhiên, những người gửi thư rác thường thử đoán địa chỉ email trong tên miền của bạn. Khi họ đoán sai, thư rác được gửi đến địa chỉ mặc định mà bạn chỉ định. Khối lượng của thư gửi đến có thể vượt quá giới hạn Gmail nhận được, kết quả là tài khoản bị khóa. Hoặc có thể dẫn đến thư hợp lệ bị trì hoãn, chậm trễ hoặc bị trả về.

Xem thêm:

>> Hướng dẫn cấu hình bản ghi MX cho tên miền sử dụng G Suite / Google Apps

>> Hướng dẫn cơ bản dành cho Quản Trị Viên Mail Google Apps / G Suite

>> Hướng dẫn cách hủy tên miền đã đăng ký G Suite (Google Apps for Works)

>> Hướng dẫn nâng cấp bộ nhớ tài khoản Google Apps - G Suite lên 100GB+

>> Hướng dẫn tạo chữ ký email đẹp và chuyên nghiệp nhất cho doanh nghiệp

>> Hướng dẫn đổi Logo mặc định trong hòm thư Email Google App

>> Hướng dẫn cách cấu hình Gmail trên Outlook mới nhất

>> Hướng dẫn Backup (sao lưu) và Restore (khôi phục) Email bằng Microsoft Outlook về máy tính đơn giản nhất

 

Emarketer
Bài viết liên quan:
Copyright © 2012 - 2019 Dangkyemail.net. All Rights Reserved
Top