Skip to content

Category: Email marketing

Email Marketing là gì? Hướng dẫn làm Email Marketing hiệu quả

Email marketing là hình thức sử dụng email (thư điện tử) làm phương tiện gửi nội dung tới khách hàng mục tiêu về thông tin/ bán hàng/ tiếp thị/ giới thiệu sản phẩm/dịch vụ,… Mỗi một email được gửi đến khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại có thể coi là email marketing. Tuy nhiên Email Marketing thường được dùng để chỉ: – Gửi email nhằm tăng cường mối quan hệ của công ty với các khách hàng hiện tại hay trước đây nhằm khuyến khích lòng trung thành của khách hàng và tạo thêm các hợp đồng