Skip to content

Hướng dẫn cấu hình bản ghi MX cho tên miền sử dụng Google Workspace

Sau khi các bước đăng ký và xác thực đã hoàn tất dịch vụ Google Workspace cho tên miền miền của doanh nghiệp, để email tên miền Google Workspace sử dụng và gửi nhận được mail bình thường, bạn cần phải cấu hình DNS MX record cho tên miền trỏ tới máy chủ mail của Google. Tên miền đó cần phải thêm một số MX record, MX record là giống nhau cho toàn bộ tên miền khi sử dụng Google Work, sau đây là những MX record cần được cấu hình cho mỗi tên miền khi muốn sử dụng dịch vụ email của Google.

Name/Host/Alias
Time to Live (TTL*)
Record Type
Priority
Value/Answer/Destination
Blank or @
3600
MX
1
ASPMX.L.GOOGLE.COM
Blank or @
3600
MX
5
ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Blank or @
3600
MX
5
ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Blank or @
3600
MX
10
ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Blank or @
3600
MX
10
ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM

Đăng nhập vào Control Domain (trang quản lý DNS tên miền nơi mà bạn mua tên miền đó, được nhà cung cấp tên miền cung cấp cho bạn user password để quản lý). Thông thường bạn có thể gửi và nhận email trên Google sau khi thêm các bản ghi MX trên một vài phút. Tuy nhiên, tùy theo từng DNS thực tế, quá trình này có thể mất đến 48-72 giờ.

Hướng dẫn cấu hình bản ghi MX cho tên miền sử dụng Google Workspace

Lưu ý:

* TTL là số giây trước khi các thay đổi tiếp theo cho bản ghi MX có hiệu lực. Khi bản ghi MX được định cấu hình chính xác, chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi giá trị TTL từ 3600 xuống 86400, cho phép các máy chủ trên Internet kiểm tra mỗi 24 giờ để cập nhật bản ghi MX thay vì mỗi giờ.
Nếu máy chủ lưu trữ tên miền của bạn cho phép chỉ định chỉ số mức độ ưu tiên, hãy chọn số thấp nhất (mức ưu tiên cao nhất) cho ASPMX.L.GOOGLE.COM, như được hiển thị trong bảng bên trên. Nếu máy chủ của bạn sử dụng một số phương pháp khác để chỉ định ưu tiên, hãy thực hiện theo phương pháp đó để chỉ định ASPMX.L.GOOGLE.COM làm máy chủ chính. Nếu máy chủ của bạn chỉ cho phép một bản ghi MX hoặc không cho phép xếp hạng, hãy nhập ASPMX.L.GOOGLE.COM làm bản ghi MX duy nhất. ASPMX.L.GOOGLE.COM phải là bản ghi ưu tiên hàng đầu.
Cột Priority (Mức độ ưu tiên) cho biết mức độ ưu tiên tương đối của máy chủ thư Google. Thư đầu tiên được gửi đến máy chủ với mức độ ưu tiên cao nhất. Nếu vì lý do nào đó máy chủ không khả dụng, thư được gửi đến máy chủ với mức ưu tiên cao nhất tiếp theo, và như vậy thông qua tất cả các máy chủ còn lại. Các giá trị ưu tiên không phải chính xác như các giá trị được hiển thị trong bảng. Và trên thực tế, các máy chủ lưu trữ tên miền khác nhau có các hệ thống khác nhau để thiết lập mức độ ưu tiên ghi MX.